POLSKI

Mexican silver

Srebro
Które przyrzeknę nosić
Ma być gwarancją
Że mnie nie opuścisz w potrzebie
I że od słów moich się nie odwrócisz

Rodzice moi jak dwa strachy
Krążą w mojej dziecinnej wyobraźni
Brat bogiem mi, zagadką, Gralem
Nieprzemakalnym

A syn? Syn życia zagadką, dotykiem dłoni
Ciepłem, snem
Że możemy jeszcze być kiedyś nieczemu winni

Nie wiem nigdy, co skłania cię do rozmowy
W moim języku
Lecz w głębi oceanu modlitwa jest
Moja jak srebrny kamień
Okrągła, idealna, pusta

Jak twoje obietnice miłości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.